دسترسی سریع
  • Citation Flow یا جریان اعتماد چیست؟
  • ارتباط بین پارامترهای Citation Flow و Trust Flow
کافه‌سه
25 دی, 1398

Citation Flow یا جریان اعتماد چیست؟

CF پارامتری است که نفوذ و اعتبار یک سایت را پیش بینی میکند.
بدین صورت که هر چه مطالب سایتی ارزشمند تر و معتبرتر باشد احتمال اینکه سایت های دیگری به مطالب آن استناد کنند بیشتر است و این بدین معنی است که هر چه تعداد بک لینک ها (لینک های از سایت که در سایت های دیگر وجود دارد) بیشتر باشد نمره CF بیشتر خواهد بود.
بنابراین این پارامتر بر اساس تعداد بک لینک های یک سایت، محاسبه میشود و ارتباطی با "اعتبار" و "قابل اطمینان بودن" بک لینک ها ندارد.

ارتباط بین پارامترهای Citation Flow و Trust Flow

با افزایش citation flow نمره trust flow هم افزایش میابد (لزوما این افزایش به یک میزان نیست) اما برعکس این قضیه صادق نیست؛ یعنی با افزایش Trust flow نمره citation flow لزوما افزایش نخواهد یافت.
اگر سایت هایی با Citation Flow بالا سایت شما را لینک کنند، CF سایت شما نیز افزایش خواهد یافت.
دریافت بک لینک از سایت هایی با Trust Flow کم و CF=Citation flow بالا نه تنها اثر مثبت بر رتبه سایت شما نخواهد داشت بلکه باعث افت آن خواهد شد. هر چه کیفیت بک لینک های یک سایت بیشتر باشد، TF=Trust flow آن سایت بیشتر خواهد بود.
نظر شما چیست؟