دسترسی سریع
  • Trust Flow یا جریان اعتماد چیست؟
  • ارتباط بین پارامترهای Citation Flow و Trust Flow
کافه‌سه
25 دی, 1398

Trust Flow یا جریان اعتماد چیست؟

این پارامتر بر اساس میزان "کیفیت" بک لینک های سایت و "قابل اطمینان بودن" آنها محاسبه میشود.
به طور معمول ، نمره Trust Flow از 50 و بالاتر از آن عالی محسوب می شود.
نمره TF سایت های معتبر و باسابقه معمولا از 80 تا 90 است.
نمره TF بین 11 تا 49 معمولی (خوب) و نمره 10 یا پایین تر آن ، ضعیف در نظر گرفته می شود.
هر چه Trust flow یک سایت بیشتر باشد، رتبه آن سایت در گوگل افزایش خواهد یافت.

ارتباط بین پارامترهای Citation Flow و Trust Flow

با افزایش citation flow نمره trust flow هم افزایش میابد (لزوما این افزایش به یک میزان نیست) اما برعکس این قضیه صادق نیست؛ یعنی با افزایش Trust flow نمره citation flow لزوما افزایش نخواهد یافت.
اگر سایت هایی با Citation Flow بالا سایت شما را لینک کنند، CF سایت شما نیز افزایش خواهد یافت.
دریافت بک لینک از سایت هایی با Trust Flow کم و CF=Citation flow بالا نه تنها اثر مثبت بر رتبه سایت شما نخواهد داشت بلکه باعث افت آن خواهد شد. هر چه کیفیت بک لینک های یک سایت بیشتر باشد، TF=Trust flow آن سایت بیشتر خواهد بود.
نظر شما چیست؟